Gestió de Processos

Categoría: Gestió de Processos

Programa kit digital financiado por los fondos next generation del mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Automatitza els teus processos

Gestiona totes les operacions de la teva empresa des d’una sola plataforma.

Processos de treball

Digitalitza i automatitza processos de treball com la comptabilitat, facturació, projectes, inventari...

Integració amb diverses plataformes

La solució disposa de APIs i Web Services com ara microsoft Sharepoint.

Actualitzable i Escalable

Accés a l'última versió del programa, el qual també és escalable per a cobrir qualsevol necessitat.

Complimient

Asseguraràs el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació del Real Decret 1619/2012, i qualsevol altra normativa que apliqui.

Automatitza

Els processos i fluxes més importants de la teva empresa.

Percentatges d'execució

  • Primera Fase: 70%
  • Segona Fase: 30%

Imports màxims d'ajuda

  • Segment I. 10 < 50 treballadors (fins 10 usuaris): 6.000
  • Segment II. 3 < 9 treballadors (fins 3 usuaris): 3.000
  • Segment III. 0 < 3 treballadors (fins 2 usuaris): 2.000

Preus

Gestió de Processos

Gestió de Processos

(Inclou integració amb altres plataformes)

DESDE

1.100€

AJUDA MÀXIMA

6.000€