MarketPlace

Un MarketPlace a mesura.

Dirigeix els productes per a incrementar el teu nivell de vendes, escollint els canals de distribució adequats i adaptant les referències i productes a qualsevol necessitat externa.

Funcionalitats i serveis

Detalls sobre les funcionalitats i serveis de la nostra solució.

Disseny i Definició de Estratègia de Negoci

Generació de l'estratègia de negoci per a aconseguir la consecució dels objectius desitjats, orientant els recursos disponibles cap aquesta finalitat.

Anàlisi de Competència

Realització d'una investigació de mercat focalitzada en les caracterítiques dels competidors per a millorar el procès de presa de decisions i arribar a una posició competitiva.

Estudi previ d'alternatives i alta en la plataforma.

Apertura de compte i alta de perfil del Beneficiari, pel seu compte, en, al menys una (1) plataforma de Marketplace i en, al menys, un païs.

Producció del Catàleg de Referències

Anàlisi de les categories a comercialitzar per a seleccionar, al menys, deu productes alienats amb la estrategia de negoci, salvi que el beneficiari no dispongui d'aquest nombre, en qual cas podrà ser menor.

Creació del Contingut del Listing

Definició de, al menys, deu descripcions del catàleg de referències, salvi que el beneficiari no dispongui d'aquest nombre, en qual cas podrà ser menor.

Alta de Referències

Càrrega de, al menys, deu referències i les seves respectives descripcions i fotografies, en la plataforma, salvi que el beneficiari no disposi d'aquest nombre, en qual cas podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografía individual de cada producte.

Preus

De 0 a 3 treballadors

2.000€

De 3 a 9 treballadors

2.000€

De 10 a 49 treballadors

2.000€