Factura Electrònica

La Facturació més fàcil.

La facturació electrònica més fàcil per a gestionar contractes, crear factures recurrents i cobrar més ràpidament.

Avantatges de la Facturació Electrònica

Menys Paper

Evita els costos d'impressió, tinta, emmagatzemament i enviament postal de factures amb paper.

Més Rapidesa

Agilitza el procés i gestiona la factura d'una forma més eficaç.

Menys Frau

Els documents no són directament manipul·lables, pel que la possibilitat de frau es redueix.

Major Seguretat

Al enviar-se digitalment i constar d'un certificat electrònic, queda ben bé garantida.

Àgil

Envía factures per email directament als teus clients de forma automatitzada.

Analitza

Utilitza el panel de control per a observar i analitzar les teves ventes.

Més Detalls

Factures i Clients sense límit

Podràs emetre i rebre un número il.limitat de factures. Tampoc hi ha límit de capacitat per enviar factures als teus clients.

Factures Estructurades

Tindràs la possibilitat d'emetre factures en formats estructurats, per a facilitar el tractament automàtic.

Personalització de Factures

Les factures seràn personalitzables, incloent l'intergració del teu logotip.

Còpia de Seguretat Periòdica

Podràs realitzar copies de seguretat, amb possibilitat de fer una còpia diària.

1GB d'Emmagatzemament

Tindràs un emmagatzemament de, al menys, 1GB per a guardar factures i històrics.

Generació d'un Registre de Facturació

Podràs generar un registre de facturació, de forma simultànea o immediatament anterior a l'expedició de cada factura.

Preus

De 0 a 3 treballadors

(Inclou 1 usuari)

1.000€

+ IVA

De 3 a 9 treballadors

2.000€

+ IVA

(Inclou 3 usuaris)

De 10 a 49 treballadors

+ IVA

2.000€

(Inclou 3 usuaris)